Arkhe-Logos dergisinin dördüncü sayısının özel konusu: Martha C. Nussbaum. (Martha C. Nussbaum’un 70. doğumgünü onuruna) Makale gönderimi için son tarih: 30 Eylül 2017. (Sayı 15 Kasım, 2017’de yayınlanacaktır.) Special issue of Arkhe-Logos journal: Martha C. Nussbaum. (In honour of Martha C. Nussbaum’s 70th birthday) Manuscript submission deadline: September 30, 2017. (Issue scheduled for November 15, 2017.)