Değerli meslektaşlarımız! Derginin referans formatıyla ilgili kısmi bilgiler için aşağıdaki dosyaya ulaşınız. Daha fazlası için: Chicago Manual of Style: Sixteenth Edition. (Chicago and London: The University of Chicago Press,2010)’a başvurunuz. / Dear colleagues! Please find below partial information of the citation method of the journal. For further queries, please consult: Chicago Manual of Style: Sixteenth Edition. (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010).