Değerli meslektaşlarımız! Derginin referans formatıyla ilgili kısmi bilgiler için aşağıdaki dosyaya ulaşınız. Daha fazlası için: Chicago Manual of Style: Sixteenth Edition. (Chicago and London: The University of Chicago Press,2010)’a başvurunuz. / Dear colleagues! Please find below partial information of the citation method of the journal. For further queries, please consult: Chicago Manual of Style: Sixteenth Edition. (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010).

Arkhe-Logos dergisinin dördüncü sayısının özel konusu: Martha C. Nussbaum. (Martha C. Nussbaum’un 70. doğumgünü onuruna) Makale gönderimi için son tarih: 30 Eylül 2017. (Sayı 15 Kasım, 2017’de yayınlanacaktır.) Special issue of Arkhe-Logos journal: Martha C. Nussbaum. (In honour of Martha C. Nussbaum’s 70th birthday) Manuscript submission deadline: September 30, 2017. (Issue scheduled for November 15, 2017.)